Det Danske Bloddonorstudie er et projekt, der skal virke til gavn både for bloddonorer og danske patienter i bekæmpelsen af sygdomme. Der forskes i bloddonorers blod som undersøges for biologiske markører, der kan forklare eller forudsige sygdomme. Forskningen er baseret på frivillig deltagelse af danske bloddonorer.

VIDEO: Introduktion til Det Danske BloddonorstudieDet Danske Bloddonorstudie startede i 2010 og har siden 2013 kommet ud med resultater til gavn både for bloddonorers og befolkningens sundhed. Disse resultater og nogle af de fremtidige forskningsprojekter indenfor DBDS præsenteres kort i nedenstående YouTube videoer.

VIDEO: Jernmangel hos bloddonorer


VIDEO: bloddonorers blodprocent


VIDEO: Undersøgelse af ADHD

  •